Menu

Ống dẫn khí Polyurethane

Đường kính trong (mm):         2~10

Áp suất làm việc (kgf/cm2):     0-9

Nhiệt độ làm việc (0C):            -15~60

Kích thước: Kéo xuống xem bảng bên dưới.

  • Thương hiệu: VCS
  • SKU:
  • Trạng thái: instock
Availability: In Stock
Liên Hệ

Thông tin sản phẩm

Ống dẫn khí Polyurethane

Đường kính trong (mm) : 2~10

Áp suất làm việc (kgf/cm2) : 0-9

Nhiệt độ làm việc (0C): -15~60

MODEL

Kích thước (mm)

Màu sắc

Chiều dài

ĐK ngoài x ĐK trong

(m/cuộn)

Polyurethane UC 4-2

4×2

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 4-2

4×2

xanh/đỏ/vàng/đen

200

Polyurethane UC 6-4

6×4

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 6-4

6×4

xanh/đỏ/vàng/đen

200

Polyurethane UC 8-5

8×5

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 8-6

8×6

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 10-6.5

10×6.5

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 10-8

10×8

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 12-8

12×8

xanh/đỏ/vàng/đen

100

Polyurethane UC 12-10

12×10

xanh/đỏ/vàng/đen

100