Menu

Cuộn giấy lọc cặn máy mài, máy tiện, máy CNC

Cuộn Giấy lọc cặn bột mài; Giấy lọc cặn nước máy mài, máy tiện, máy CNC; Giấy lọc cặn bụi nước xi mạ; Giấy lọc cuộn MGPT.

Ứng dụng: Được dùng để loại bỏ chất bẩn, mạt sắt, mạt kim loại trong nước; Lọc cặn cho máy mài, máy cặt kim loại, đá, lọc cặn hóa chất, nước. Dùng trong sản xuất, công nghiệp.

Kích thước tiêu chuẩn: 700mm x 80m (0,7 x 80m)

Chất liệu: Polypropylene.

  • Thương hiệu: VCS
  • SKU:
  • Trạng thái: instock
Availability: In Stock
Liên Hệ

Thông tin sản phẩm

Cuộn Giấy lọc cặn bột mài; Giấy lọc cặn nước máy mài, máy tiện, máy CNC; Giấy lọc cặn bụi nước xi mạ; Giấy lọc cuộn MGPT.

Ứng dụng: Được dùng để loại bỏ chất bẩn, mạt sắt, mạt kim loại trong nước; Lọc cặn cho máy mài, máy cặt kim loại, đá, lọc cặn hóa chất, nước. Dùng trong sản xuất, công nghiệp.

Kích thước tiêu chuẩn: 700mm x 80m (0,7 x 80m)

Chất liệu: Polypropylene.

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Xây lắp Việt Nam (VCS) chuyên cung cấp cuộn Giấy lọc cặn bột mài, Giấy lọc cặn nước máy mài, máy tiện, máy CNC, Giấy lọc cặn bụi nước xi mạ, Giấy lọc cuộn MGPT…